Ambulatoriom Psychiatryczne

W Ambulatorium Psychiatrycznym udzielamy niestacjonarnej pomocy pacjentom z chorobami psychicznymi. Głównym zadaniem ambulatorium jest diagnoza i terapia złożonych problemów psychicznych oraz wsparcie w zakresie integracji społecznej i zagadnień związanych z rehabilitacją medyczną i zawodową.

Świadczenia ambulatorium są niejako łącznikiem pomiędzy leczeniem czysto doraźnym a stacjonarnym. Tutaj przeprowadzane są także terapie wprowadzające do pobytu w szpitalu i leczenie uzupełniające. Przywiązujemy wielką wagę do ścisłej współpracy z praktykującymi lekarzami, grupami samopomocy i urzędami.

Zespół PIA Mümmelmannsberg specjalizuje się w szczególności w pomocy osobom pochodzącym z różnych kultur i odznacza się wysokimi kompetencjami w dziedzinie kultury społecznej. Pracownicy PIA mówią w języku tureckim, perskim (farsi/dari), polskim i rosyjskim.