Göcmenlik Calismasi - Transkültürel Psikiyatri ve Psikoterapi

Transkültürel psikiyatri, sosyal psikiyatrinin bir dalı olarak farklı kültürlerde ruhsal bozukluklarının oluşumu, sıklığı, şekli ve tedavisinin kültürel yönüyle ilgilenir.

Çok kültürlü Billstedt semtinin ortasında bulunan kliniğimizde, tedavi ortamlarında farklı bir kültür çevresinde yetişen veya kültürel olarak farklı bir geçmişe sahip olan gitgide daha fazla insanlarla karşılaşıyoruz. Bu hastalara yardım edebilmek için psikiyatrik sorular hakkında transkültürel düşünüp tartışmamız gerek. Çünkü altta yatan ruhsal, fiziksel, psikososyal ve toplumsal koşullar anlaşılmadan kesin bir tanı konulamaz. Kültürel geçmiş hastanın duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını önemli ölçüde etkiler.

Kültürel özelliklere yoğunlaşmamız sayesinde terapinin etkililiği artar, hastanın memnuniyeti artar, entegrasyon kolaylaştırılır. Ekibimiz özel olarak eğitim almıştır ve farklı kültürlerden uzmanlardan oluşur. Kliniğimiz Dachverband der Transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (DTPPP e.V.) üyesidir.