Grupa docelowa


Oferta Ambulatorium Psychiatrycznego (PIA) skierowana jest do osób z chorobami psychicznymi lub przeżywających kryzysy natury psychicznej. Można skorzystać z niej, jeśli opieka domowa lub lekarska jest niewystarczająca lub niemożliwa. Ambulatoryjna opieka PIA jest jednocześnie ogniwem łączącym z leczeniem stacjonarnym. Poprzez terapię ambulatoryjną dąży się przy tym do uniknięcia takiego leczenia lub skrócenia go.

Podczas pierwszej wizyty pacjenta w PIA lekarz najpierw omawia diagnozę, a następnie opracowywany jest indywidualny program leczenia. Osoby, które trafiają do PIA w okresie pochorobowym, otrzymują przede wszystkim kompleksowe wsparcie w zakresie integracji społecznej.

Wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub specjalisty, które należy przedkładać zawsze na początku kwartału.
W razie pytań lub nagłych problemów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zawsze postaramy się pomóc.
Telefon: 040 71591-600 lub tk.praxisklinik@drguth.de