Ośrodek Opieki Psychiatrycznej


Ośrodek Opieki Psychiatrycznej niesie pomoc zawsze wtedy, gdy terapia szpitalna choroby psychicznej jest niewystarczająca. Pacjentów – w zależności od ich problemów i potrzeb – obejmuje się kompleksową opieką i zapewnia im dopasowaną do indywidualnej sytuacji terapię, ukierunkowaną na wzmocnienie siły do samodzielnego pokonywania trudności.

Program terapeutyczny realizowany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:30 do 16:30. Wieczory, noce i weekendy pacjenci spędzają w domu, tak aby nie nastąpiło odzwyczajenie od codziennego życia i zatracenie kontaktów międzyludzkich. Wypracowane postępy można w ten sposób bezpośrednio przełożyć na życie w społeczeństwie. Terapia odbywa się zazwyczaj w grupie.

Ośrodek Opieki Psychiatrycznej w przychodni Mümmelmannsberg jest urządzony w nowoczesny i wygodny sposób. Program terapii i ćwiczeń realizowany jest w jasnych, przestronnych pomieszczeniach, przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.