Podejscie kulturowe - Psychiatria i psychoterapia transkulturowa

Psychiatria transkulturowa, będąca działem psychiatrii społecznej, zajmuje się kulturowymi aspektami powstawania, częstości występowania, formą i terapią zaburzeń psychicznych w różnych kulturach.

Ponieważ nasz ośrodek położony jest w centrum wielokulturowej dzielnicy Billstedt, coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, które wychowały się w innym kręgu kulturowym lub pochodzą z innej kultury. Aby móc pomóc tym pacjentom, zagadnienia psychiatryczne trzeba rozważać i omawiać w kontekście transkulturowym. Trafna diagnoza niemożliwa jest bowiem bez zrozumienia warunków psychicznych, fizycznych, psychospołecznych i społecznych leżących u podstaw zaburzeń. Pochodzenie w decydujący sposób wpływa na uczucia, sposób myślenia i impulsy do działania pacjenta.

Poprzez uwagę, jaką poświęcamy aspektom kulturowym, wzrasta efektywność terapii i zadowolenie pacjenta, a integracja staje się łatwiejsza. Nasz zespół jest specjalnie wykwalifikowany pod tym kątem i składa się ze specjalistów od różnych kultur. Ośrodek jest członkiem Związku Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki Transkulturowej (Dachverband der Transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik [DTPPP e.V.]).